0721.571.086

georgiana@edu-care.ro

Vezi galeria foto

Logoped

Prin programul Logoped vom interveni eficient în corectarea diferitelor forme de tulburări de vorbire. Copilul va vorbi şi va scrie corect, îşi va recăpăta stima de sine depăşindu-şi temerile şi frustrările datorate acestor defecte de vorbire.

Program:  
Luni-Miercuri: 17.30-18.30
Vineri: 15.30-16.30

În procesul de însuşire a limbajului - oral, iniţial, şi apoi a celui scris, mulţi copii pot întâmpina dificultăţi. Dintre acestea, unele trec neobservate, în schimb, altele, netratate la timp pot crea complexe, pot împiedica învăţarea şcolară şi pot constitui o piedică în procesul dezvoltării personale.

Învăţarea vorbirii, exersarea ei, remedierea diferitelor tulburări constituie o preocupare nu numai pentru cadrele didactice ci şi pentru logopezi şi părinţi.

Corectarea tulburărilor de limbaj se realilzează prin intermediul intervenţiei logopedice, în cadrul căreia se dezvoltă abilităţile de comunicare eficientă la nivelul limbajului rostit şi scris precum şi deprinderi de folosire corectă a acestuia.

Primul pas în intervenţia logopedică îl constituie depistarea cât mai devreme a dificultăţilor de folosire a limbajului rostit sau scris. De obicei, copii cu dificultăţi de limbaj se exprimă greoi, învaţă mai greu scrisul şi cititul, se fac înţeleşi de către ceilalţi cu greutate.

Dintre cele mai frecvente dificultăţi de limbaj care se remediază şi/sau corectează amintim întârzierea de limbaj, dislalia, disgrafia, dislexia.

Întârzierea de limbaj presupune o dificultate funcţională de limbaj care se manifestă prin incapacitatea folosirii limbajului rostit sau a limbajului grafic într-un mod adecvat vârstei cronologice. Se referă atât la modul de rostire a sunetelor, grupurilor de sunete şi a cuvintelor, cât şi la semnificaţia conceptelor şi la categoriilor de obiecte, fiinţe, fenomene din mediul înconjurător. În acelaşi timp, este afectată şi abilitatea de exprimare în propoziţii şi fraze.

Dislalia reprezintă incapacitatea pronunţării corecte a unor sunete, silabe, a unor grupuri de sunete sau a anumitor cuvinte. Ea se evidenţiază prin pronunţia incorectă, omisiunea sau alterarea sunetelor, silabelor sau cuvintelor.

Disgrafia reprezintă incapacitatea scrierii corecte a unor litere, a unor silabe, a unor grupuri de litere sau a cuvintelor şi propopziţiilor. Este evidenţiată în scrierea după dictare şi scrierea prin copiere.

Dislexia reprezintă incapacitatea de a citi litere, silabe, grupuri de litere, cuvinte monosilabice şi cuvinte compuse, propoziţii şi mici texte.

Contact

Georgiana Abrudan
Mobil: 0721.571.086
Email: georgiana@edu-care.ro

Copyright © 2018 Edu&Care.
All rights reserved.